Mørk aura

8933
”Vores verden er langt fra det som du tror. Den er delt op. Der er din verden, hvor mennesker blot er mennesker. Og så er der min verden. En verden hvor alle mennesker har auraer, men kun min slags kan se dem.”

Justin Owlus er en seer. Han har en evne som kun få besidder; han kan se andre menneskers aura. Dog følger der også store farer ved at være født med denne sjældne gave, sjælløse skabninger kaldet Sortvingere er kontant på jagt efter Justin og hans slags for at æde deres sjæle, som de fortærer for at overleve. Derudover skal man som seer holde lav profil for ikke at vække opsigt hos Bærerne, almindelige mennesker uden evner.

Justin er vant til at leve sit liv blandt bærere uden at vække opsigt. Dog er han ikke vant til lige pludselig ikke at kunne læse auraer. Det sker da Justin støder ind i en fremmede, gådefuld kvinde. Kvinden har en aura som en bærer, men den er sort som kul.”

(Cover kommer.)

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...