Helte og halvguder - Når flammen brænder ud

286512
Dette er historien om, hvordan en glemt gudinde endelig fik lov til at vise, hvad hun kunne. Hvordan en verden ødelagde en lykkelig kvinde. Hvor smålige guderne kan være. Og hvordan følelsen af at sikkerhed er noget, man skaber i fællesskab.

Jeg trækker på gammelkendte sagn fra både det nordiske og græske panteon, men der vil også være iblandet fri fantasi.

Deltager i Mytologi-konkurrence, mulighed 2.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...