Texting Again | One Direction |

1017189
2'eren af Texting

Der er sket meget i de 3 år hvor Emily og Louis har været alene sammen med Freddie og Josephine.
Der er drama bag og foran kulisserne i det nu verdens kendte pars liv, spøgelser og nye indtrængere sætter parret på prøvelser, og kommunikation er nøglen.

Læs med i Texing Again for at se om de har nøglen til at rede deres forhold.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...