O for dig

20927
Den er sentimental.
Det er ikke et kunstværk.
Til gengæld er ordene sande, og vil altid få mig til at knække.

AA
aa

1. [angiv navn]

 

Kære O

Jeg burde ikke gøre det her. 

Skrive noget sentimental pladder som ingen virkeligt vil læse, men du sagde at jeg burde gøre sådan noget her. Skrive et sted hvor andre kan læse det. 

Jeg vil gerne tro på at jeg en dag kan blive god, ligesom at jeg plejede at tro så inderligt og naivt på at vi altid ville holde sammen. 

Selvom jeg alligevel regnede med, at du højt sandsynligt ville langsomt begynde at finde mig uinteressant. Jeg havde nok regnet med at vi ville holde et år, som så gik hen og blev til 7,5.

I starten var det som om at et magisk gyldent glimmer bånd havde viklet sig rundt om begge vores håndled og bundet os sammen.  Båndet gjorde ikke ondt, for vi havde ikke lyst til at gå hver vores vej, vel? Nej, vi skulle være sammen. Når vi engang blev gamle nok skulle vi rejse til Verona sammen, ligesom i den der film med brevene. Vi skulle være voksne sammen. Vi skulle leve hele livet sammen. Der var ikke nogen eller noget som kunne stå i vejen. Vi havde nok bare ikke set det komme, at det skulle være os selv der ødelagde os. 

Det startede da du vil være voksen. Du kom selvfølgelig kravlende tilbage da du blev bange.

 

Det blev så rigtig slemt et stykke tid efter at vi var startet på gymnasiet. Her var det gyldne bånd temmelig slidt op, og sad meget løst. Jeg vågnede endelig op, den aften hvor du brændte mig af. Jeg blev vred. Det brød du dig ikke om. Nej. Du valgte at opbygge en facade. Du sagde at jeg skulle skrive mere til dig. Spørge om hvordan du havde det. Så det gjorde jeg. Vi sås en gang imellem, hvilket var hyggeligt nok. Så skiftede du skole. Nu svarer du mig aldrig mere. Du har aldrig tid. Det værste er at jeg ligeglad. At du vælger mig fra efter så mange år, rør mig ikke. 

Nu vokser vi hver for sig. 

Husk blot O, at jeg vil på en eller anden måde være der, uden at være din. 

Hilsen 

Du ved nok hvem. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...