Drillenissen

150186
Mary Christians på 16 år har hver eneste december måned skulle stå imod visse drenges mobning med hendes navn, da det let kan forveksles med "Merry Christmas" og yderligere er mobning ikke noget fremmedet for hende i den ellers normale hverdag, da hun er en stille og ret indadvendt pige, der altid gør hvad hendes forældre siger. Mary har et secret crush på én af hendes mobbere, som ingen ringere er én af skolens populære drenge Justin Bieber fra hendes egen klasse, men den populære Jessica tager normalt Justins fulde opmærksomhed, men denne december måned bliver klart anderledes, da Mary og resten af klassen skal være drillenisser og hun får sig noget af en overraskelse, da hun trækker Justins navn, som hun skal være drillenisse for. Yderligere får hun sig tydeligvis en ret god og meget mystisk drillenisse, som hun ikke kan gætte sig frem til hvem er. Tør hun sætte drillerierne i gang over for Justin uden at han finder ud af at det er hende, og at hun i så fald får et møgfald fra ham?

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...