Intet andet end nøgen hud

68035
Hverdagstanker, der ikke længere fandt pladsen i mit sind tilstrækkeligt.

AA
aa

1. Når alt jeg ville var at mærke dig

Jeg ved intet - kan intet.

Men hvad betyder det også, når alt jeg ville var at mærke dig.

Du ligger lige her.

Så nært.

Jeg kunne røre dig, hvis jeg ville.

Hvad holder mig tilbage?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...