let me love you

den historie handler en dreng som skal starte på en skole på Gladsaxe gymnasium. som har en drøm om at blive sanger . men lige pludselig at skrive med en sød pige på nette. de begynder virkelig godt sammen og få en lille flirt men om de bliver kærester det vil tide visse men følg med vist i vil vide og se hvad der sker i historie ..

advarsel læse ikke med vidst du er under 16 ..

0Likes
3Comments
382Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...