Lies and truth

43061911
Emma og Adam mødes tilfældigt ude i byen. Emma er i byen med sin kæreste og Adam med sine kammerater. Ingen af dem er fest-mennesker.
Sandheder mellem Emma, kæresten og veninderne bliver opdaget i løbet af nogle dage og hun finder trøst i Adam, som allerede faldt for hende, da de mødtes i byen. | med i Oscar-konkurrencen - valgmulighed 1: skriv et manuskript.

AA
aa

1. --

 

Secrets and lies kill relationships
no matter how careful you are
you will get caught.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...