More than Online

31534
Selvom alle de gange hendes mor har sagt at hun ikke skal skrive med fremmede så kunne hun ikke lade vær. Men til hendes held fandt hun en at skrive med som forstår hvordan hun har det og som kan hjælpe hende.
Men kan det bånd holde hvis hendes mor opdager det?

AA
aa

1. Starten

Det var ikke meningen det skulle komme så vidt. Hvordan kan det ske? Vi skulle jo bare spille. Hvorfor lyttede jeg ikke til min mor?

Men du er sikkert forvirret. Lad mig tage dig tilbage til begyndelsen. 

Det hele startede med min storebror og mig. Hver dag efter skole spillede vi PS3 sammen. Vi var meget tætte. Jeg troede aldrig det kunne ændres, men alt der skulle til var en pige ved navn Emma.

Hun tog min storebror Casper fra mig. Det startede med at der kom en ny pige i Caspers klasse og efter lidt tid begyndte de at ses mere og mere og så havde han ikke så meget tid til at spille med mig. Det endte med at han slet ikke havde tid til mig og vi skændes om det og med et var det bånd vi havde brudt.

Jeg kunne ikke forstå det. Jeg var blevet udskiftet, og der var ikke noget jeg kunne gøre. Efter noget tid blev det kedeligt bare at spille for sig selv og jeg overvejede at finde en at spille med. En over nettet. Men min mor måtte ikke vide noget. Hun har altid sagt at der ikke kommer noget godt ud af at snakke med en man ikke kender men hun forstår det ikke. Nogle gange kan det faktisk være en fantastisk ting.

Så jeg tog chancen og fandt en som var på min alder og som var lige så god som jeg var. Og han var sød. Hans navn var Nicklas. Altså hans brugernavn var Nic_TheMan på Skype og steam. Mit var Mia_01.

Så vi begyndte at spille og snakke imens og det var hyggeligt og det var som om jeg havde udskiftet Casper. Vi skrev også lidt når vi ikke spillede og jeg blev lidt gladere når jeg fik en besked fra ham og det var dejligt i lang tid. jeg savnede ikke min bror så meget mere.

Men så fik vi mange lektier for i skolen. Det sker jo når man kommer i syvende, eller i hvert fald på min skole. Det var irreterende for så kunne vi ikke spille så meget men vi begyndte bare at snakke mens jeg lavede lektier og nogle gange kunne han hjælpe.

Han havde lavet det meste af hans ting oppe på skolen og jeg forstod aldrig hvordan han kunne finde tid til det. Det endte næsten med at vi snakkede hver dag i flere timer. Måneder gik og jeg begyndte at stole mere og mere på ham. Vi snakkede om alt. Skole, venner og det var dejligt at have nogle jeg kunne snakke med. En som forstod mig. Efter lidt tid begyndte jeg at spille musik igen.

Jeg blev bedre i skolen og havde mere tid til at spille på PlayStation. Men nogle gange snakkede vi bare. Det var blevet mere end bare to der spiller sammen. Vi var blevet gode venner. For en stund. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...