Rodekassen

167988
lynskrivningshistorier til sange og inspirerende livsbegivenheder

AA
aa

1. Eventually - Tame Impala

 

 

Jeg sluger en kæmpe pude. En nålepude. Med nåle. Sylespidse nåle. Meget skarpe nåle. Nåle. Min hals går der huller i. Ja, det er jo forventet. En skingrende lyd fylder mine øre. De fyldes helt op. Helt op, så jeg ikke kan høre andet. Min hjerne fyldes også snart, og så er det hele min krop. Lyden drypper ud af hullerne i min hals og jeg slapper af. Dejlig følelse. Varm følelse. I hvert fald en følelse. Dem har man jo ikke haft mange af her for tiden. Ikke fordi det er en dårlig ting. Det er jo heller ikke en god ting. Det er en ting. En ting, der er en kasse. En kasse fyldt med lyd der langsomt rådner fordi lyden bliver for gammel og så skal den erstattes. Det kan man ikke lide. Når lyden bliver for gammel. Det er derfor folk først er glade når man spiller dårlig musik. Dårlig musik bliver aldrig for gammelt, for det har aldrig været nyt. En nål vælter ud af min musikspillende hals og prikker hul på kassen, så lyd kommer ud, og pludselig spiller vi som et helt orkester.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...