Betaget

16391631
  • by
  • Rating:
  • Published: 3 Dec 2017
  • Updated: 24 Dec 2017
  • Status: Complete
Jeg er stærkt betaget af denne pige.
Men stærke sager indeholder også stærke tanker.

AA
aa

1. I

Betaget - I

Lyserøde velour gardiner blafrer i vinden.

Vi er vilde, som vi ligger der på vor silkelagner.

Som varm te, trænger du varmen ind i min krop.

Stille slår jeg akkorder på min baby guitar.

Synger om duftlys, der dufter som dig.

 

Mine følelser gløder ud gennem kinderne.

Rosenrøde rapsodier af Paganini kører autoplay.

Som jeg ligger her i dit himmerige, 

kan jeg ikke lade være med at tænke,

at alle de år af tabte skrabelod og kløvere kun med tre,

så har jeg endelig vundet.

 

Stjernerne lyser nattehimlen op,

og vi kigger begge op.

Tusindvis af øjne stirrer tilbage mod os.

De ser os, blinker, og jeg folder mine hænder og ønsker.

Vi sænker begge blikket, og noget stærkere blænder mig.

Et par øjne, en næse, en mund, en pige.

 

 

Hende som har mig betaget.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...