The Challenge - Den blå hval kommer først

37202
Katrine er træt af sit liv. Hun er træt af de kedelige hverdags rutiner, i det gamle lille hus for enden af vejen, i Aalborg Øst. Skolen virker pludselig uinteressant for den nu 15 årig gamle dygtige skoleelev.
En kedelig dag på Facebook, ser hun et opslag fra ViUnge. Opslaget blev lagt op, for at advare de unge om en ny challenge der havde ramt mange unge i Rusland. Katrine er ligeglad med hvorfor opslaget er blevet lagt op, hun trænger til spænding i sit liv. Hun bliver fanisneret af den nye verden, med selvmord, dårlig selvværd, og ubehag, så hun vover skinnet og begynder på challengen.
Senere finder hun ud af, at det måske ikke var så god en ide som hun troede. Imens prøver hendes bedste ven William at rede hende ud af den knibe, hun har bragt sig.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...