Amnesia | EKSTRA

30650
Ekstra materiale til Amnesia for den fulde oplevelse af historien, og med større indsigt i karakterne.

AA
aa

1. < E K S T R A

 

EKSTRA MATERIALE TIL 

A M N E S I A

 

Kom med bag kulissen og få en masse ekstra materiale, som vil fuldende din læseoplevelse. 

 

Du får:

> Kapitler, som kun kan læses her, hvor du kan opleve historien fra de andres synsvinkler.

> Adgang til Alisons sociale medier.

> Skrædder syede playlister fyldt med stemningsfulde sange.

> Sneak peaks på kommende kapitler.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...