Styles | by Styles

Styles er baseret på en krigsveterans sidste tilbageblik på sit liv i felten, hvor kærligheden til pigen påførte ham mere lidelse end krigen nogensinde gjorde. | AU. *Vandt 1. pladsen for bedste visuals i Harry Styles One shot konkurrencen*.

2Likes
13Comments
359Views
AA

1. ⏮⏸▶⏹⏭

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...