Amnesia | One Direction

Alison Parker er 19 år, og lever for sig selv i en lejlighed med hunden Presley. Hun takler de fleste situationer med et grin og tager det meste i livet useriøst. Dog er der ét minde, som hun til hver en tid er dybt seriøs omkring.
Hvad sker der den dag, det pludselig ringer på døren, og en flok drenge står foran hende?
Gamle ansigter vil vise sig igen, hvis altså Alison kan huske dem.
En ting er sikkert, massere af følelser og drama kommer til at være det, der fylder mest i Alisons liv.

23Likes
27Comments
4171Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...