Vi Anbefaler (PAUSE)

Os som har for meget fritid, har derefter valgt at gå sammen og hjælpe de ukendte, såvel også kendte læsere/forfattere med deres historier. Vi sætter en del fokus på alle menneskers mesterværker, men indenfor en hvis genre - følg med denne her lille rejse, og se hvilke historier, der er blevet anmeldt. (Her sigter vi mest efter idolfanfiction og fanfiction)

32Likes
170Comments
71723Views
AA

1. -

V I  A N B E F A L E R

Ønsker du, at vi læser og bedømmer din fanfiction? Så smid et link i kommentar-feltet!

- Isabella LS, Alittlebubble & Louise B

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...