The heroes

17511
"Jeg lister igennem butikken, jeg er nød til at føle mig frem, for det er bel mørkt. jeg tager min hånd op og hvisker "makurum" hvorefter en lille flamme skyder op mellem mine fingre."

Mira er en skurk, eller hun er en butikstyv. hun er en magisk butikstyv. Mira har nemlig kræfter, som hun ønsker at bruge sammen med alle de store skurke som fx. jokeren, poison Ivy og clayface. men en dag går det helt galt

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...