Innocent

24900
Patient 0, som også er bedre kendt under navnet Ros, Lever et beskyttet liv, et alt for beskyttet liv, Ros er overvåget af læger, videnskabsmænd og andre vigtige mennesker, der hverdag tester og afprøver hendes evner, Ros er ikke ikke som andre normale teenagere. hun er igenmen hele livet været forsøgskanin for regerings telegenetiske eksperimenter, Men en dag under et forsøg går det galt,
(Gul - da anstødsigt sprogbrug kan forkomme)

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...