GAMMEL COVER STORE › ISABELLA LS

2668022398
() OPEN // () TEMPORARELY CLOSED // (X) PERMANENTLY CLOSED
Læs de første kapitler igennem for information. Der kan være lang ventetid i perioder, da jeg går på efterskole.
Read the first chapters for information. Be patient, the wait can be long in periods, because of my school.

AA
aa

1. › INFORMATION

 

OVERORDNET INFORMATION

Jeg bruger enten Pixelmator (koster omkring 300kr og er kun til Mac), eller også bruger jeg Photoshop (koster omkring 800kr om året, og kan fåes til alle computere)

Alle mine covers laves i formatet 800x1000

Alle mine personbilleder laves i formatet 800x215 eller 800x200

Mit forfatternavn bliver skrevet på, for at folk ikke kan tage credit for noget jeg har lavet

Jeg går på efterskole, og kan derfor ikke altid have tiden til at lave covers. Hvis coverstoren er lukket for bestillinger, kan jeg ikke love, at jeg har tid til dit cover. Du kan altid prøve, og ellers kan du kigge i min coversalg og se om der er et cover der opfylder dine krav og behov!

Hvis du bestiller et cover hos mig, ønsker jeg ikke at du bestiller andre steder. Jeg bruger tid og energi på dit cover; kan du ikke lide det efter, er du mere end velkommen til at bestille andre steder. 

 

INFORMATION

The programs I use is either Pixelmator (300dkk and for Mac only), or Photoshop (around 800dkk a year, for all computers)

All my covers has the sizing 800x1000

All of my character banners has the sizing 800x215 or 800x200

My name will be on every graphic I make, and that is my credit

Because of my school, I don't always have the time to make covers. If the store is closed for orders, then I can't promise that I will have time to make your cover, but you can always ask or look in my Cover Salg and see if there is a cover that you could be able to use!

If you order a cover from me, then you can't order the same cover from another coverstore. I spend time and energy on every cover I make, but of course, if you don't like it, just tell me - then I will be more than happy to recommend other coverstores that you can look at. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...