sort 2

53411
små digte om min følser, tanker og det liv jeg lever vær dag.
alle er personlig og selv skrevet, man er velkommen til at skrive ris og ros til det.

AA
aa

1. Intro

Intro

 

hey ville bare skrive lidt.

alt hvad der kommer til at skrives her, er min tanke gang. alle har jeg selv skrevet og følt, du er velkommen til at give noget ris og Ros 

 

-Sp

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...