Begyndelsen

68429
  • by
  • Rating:
  • Published: 14 Jul 2016
  • Updated: 3 Jan 2017
  • Status: Complete
I fortællingen "BEGYNDELSEN" lever Adam og Eva lykkeligt indtil ondskaben frister og ødelægger dem indenfra. Fortællingen er spækket med skyld, hævn og erotik. Dette er en udgave man næppe finder i biblen.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...