The Journey

362599771
Claudia på 19, bor i Danmark, men med sommeren over sig og det triste sommervejr, så går sommerferien til Italien - med bussen! Det bliver en busrejse, som hun sent vil glemme, når et par smukke brune øjne på et vis hankønsvæsen fanger al hendes opmærksomhed.

*** Følg med, når jeg åbner denne søde sommerromance!

**Justin er ikke kendt!**

The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...