Hushed | Niall Horan

21741526
"Og dér opdagede jeg, at orkanen der rasede et sted dybt i hans indre, ødelagde alt på dens vej. Og jeg var ingen undtagelse. Men da jeg så ind i hans smukke blå øjne, skreg de desperat efter hjælp. Jeg følte mig pludselig forpligtet til at blive." | Hvis bare væggene kunne tale, så ville de have et hav af saftige historier at kunne fortælle. Det samme har Aubree Janice Mcguire. Hun ejer en hjemmeside, hvor folk kan skrive til hende om deres problemer. Men hvad sker der i Aubrees liv, når uskyldig beundring fra en ukendt fan pludselig fører til sygelig besættelse? For hvilke typer sidder der egentlig gemt bag skærmen? (au.)


The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...