I dreamed a dream

81632
Live Your Dream, and Never Wake Up

*Deltager i piger'17, konkurrencen, med emnet Drømme*

AA
aa

1. Græsset der kilder

*10-05-16*

Alt hun drømte om, var at gå. Om at mærke græsset kilde mellem hendes tæer, at løbe hen over en græs mark. Men uheldigvis skulle det ikke være sådan. En forbandede rullestol forhindrede hende i at gøre det, det eneste hun ville var at gå. 
Mange havde prøvet at få hende til at gå, maskiner, genoptræning, det hele var afprøvet. Om natten ville hun drømme om hendes første skridt. Hvordan om et par år, vil hun løbe igennem byen for at nå bussen. Om hvordan hun og hendes veninder havde været ved at omkomme da de så var nået den. 
Hun havde dog accepteret at sådan skulle det ikke være, resten af hendes liv måtte blive oplevet siddetene. Hun accepterede det fra langtid siden, dog var der stadig et lille håb inden i hende. Hendes drøm var ikke slukket helt. Hvilket nok er klogt nok!

For et sted ude i verden, sidder der en med den mest geniale opfindelse. Den er bare ikke blevet fundet endnu!

 

                                                              

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...