Scarlett Rose

71010
Klokken ringer pludselig og vækker mig fra min halv vågen halv ikke bevist tilstand. Noget letter sig fra mit bryst og jeg trækker vejret dybt ind i lungerne, helt nede i maven og puster det ud igen. Det snurre for mig, øjenlågene vibrere og jeg stiller mig op. Mine knæ knækker under mig og jeg sætter mig hurtigt ned igen. Mærker et pust i nakken og det bliver sort.
”Gæt hvem!” et fnis gennemgår mit venstre øre. Jeg greb fat om de varme hænder og trak dem besværet væk fra mit ansigt.
”Kinsley?” mumler jeg.
”Ja”, hviner hun og sætter sig ned ved siden af mig.


- Livet er ikke altid nemt, men for denne helt normale unge Scarlett ændre tingene sig hurtigt fra normalt til surrealistisk mareridt.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...