[IGANGVÆRENDE] SOS(1): Du slipper aldrig

98492966
|| Vundet 2. pladsen i 'Skriv om fremtidens trusler'-konkurrencen. ||

Første bog af SOS-serien: Med en verden hærget af de rådne, er det svært at klare sig. Luna og Agnessa kan ikke andet end at se til, mens verden falder fra hinanden og bliver mere og mere barsk. Dette er dog også et liv, et nyt liv. Hvad vil de lære om verden, og om sig selv?
Verden er hærget og ukendelig. Zombier vandrer rundt i gader og stræder. Det er farligt for menig mand at...

Author's note

Da jeg ENDELIG har indset, at denne historie ikke skal/bliver udgivet, så har jeg besluttet mig for, at den skal herind igen. Der kommer med stor sandsynlighed rettelser til alle kapitlerne i løbet af næste måned, da historien faktisk er sendt til betalæser, så den kan blive så god som muligt til jer!

Jeg forestiller mig, at der kommer et kapitel ud herfra hver mandag og torsdag. Det betyder at første kapitel kommer ud NU på mandag, så smid gerne en kommentar til den tid!

Jeg vil gerne sige tak til alle dem, som allerede har kommenteret og læst historien, da den var oppe for noget tid siden efterhånden, samt sige tak på forhånd til dem der vil/kan kommentere fra på mandag af. Det sætter jeg, og vil jeg sætte, super meget pris på! =D
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...