Shortcut {1D}

1319623759
"Mit navn er Kendall Tomlinson. Jeg kæmper for at komme igennem mit sidste år i High School, men ikke på samme måde, som alle andre. Mine kraktere er gode, og jeg kommer altid til tiden. Jeg har ikke haft en eneste fraværs dag, og jeg laver mine ting til tiden. Jeg har været rundt omkring i landet, og mindst gået på fire forskellige skoler, men jeg smiler stadig. På trods af min mors anden skilsmisse, og tabet af min bedsteven, som jeg alligevel skal se hver dag, så smiler jeg stadig. Jeg er en ganske normal pige, hvis jeg selv skulle sige det. men det skal jeg ikke. Det klarer pigerne på skolen for mig. Et ord som "taber", "kælling", og "luder", er ganske normale ord at bruge om mig, og hvem mon har startet det?
Man skulle ikke tro det, jeg ville hvert fald aldrig have gættet det, men stammen er min kære halvbror, også kendt som min gamle bedsteven. I undrer jer sikkert over, hvordan ens egen bedsteven kan mobbe en hver dag?
Hm, hvis I finder svaret, så må I meget gerne fortælle det.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...