Annabelle's Mission

88030
Flere fund af lemlæstede kropsdele har vendt op og ned på hele Manchester og alle indbyggerne er bange. Ti mord på ti uger, alle begået med en pistol, og stadigvæk har ingen en anelse om hvem den brutale morder er.
Annabelle Smart er en smuk og venlig kriminalbetjent med en forkærlighed for at ryge. Hun er den eneste, der kan stoppe den farlige morder.
Da hendes datter, Susan Smart, bliver kidnappet, finder Miss Smart sig selv kastet ind i midten af undersøgelsen. Hendes eneste spor er en blodig patron.
Hun henvendte sig til sin ven og kollega, som hedder Hector Wu.
Kan Wu hjælpe Smart med at finde svaret før den kontrollerende morder og hans dødbringende pistol slår til igen?

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...