Best Friends Brother | Harry Styles

143727224320
Freya er flyttet til sin bedstevenindes by, hvilket betyder, at Freya og hendes veninde, Daisy, kan tilbringe mere tid sammen. De startede som internet-venner, men nu er de blevet bedsteveninder.
En dag er Daisy ikke hjemme, da Freya skulle låne en bog, så det var Daisys storebror, Harry, der lukkede hende ind. Siden Harry lige har mistet sin kæreste, er han helt nede i kulkælderen, men Freya formoder at hjælpe ham videre og de bliver hurtigt gode venner. Kærlighed, drama og nye venskaber opstår, men hvad sker der for Freya?

AA
aa

1. Citat

 

                       "Falling in love with him was never in my plan.
                                               One day I just woke up and loved him so much"

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...