The endless choices

64332
Året er 3330 og verden er ikke længere som vi kender den. fattigdom og sult er blevet standard for mange mennesker og de må kæmpe for og få bare let mad på bordet. Mange unge piger bliver giftet væk til fordel for penge. en ung pige bliver udsat samme skæbne men viger fra det og forlader sit trygge beskyttet hjem og slutter sig til en bande unge agenter der kæmper i mod systemet.

(Jeg har valgt og sætte den på Gul da Anstødeligt sprogbrug kan forekomme. )

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...