Unfaithful - Dansk version.

19192622100
Følg Mia Jensen, der er en helt almindelig pige fra Danmark. Følg hende gennem hendes hemmelige affære med den canadisk/ amerikanske sanger Justin Bieber. *Dette er en opdateret og dansk version*

Author's note

Dette er en gammel movella, så om man har lyst til at læse med eller ej, bestemmer man selvfølgelig selv. Jeg syntes bare, at historien trængte til en opgradering, da jeg i sin tid skrev den med ekstremt dårligt engelsk, og det syntes jeg ødelagde meget af oplevelsen ved at læse den. Derfor opgraderer jeg den på dansk, så læsningen er mere flydende.

- Ida
The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...