ham

105177144222
Det er den største kliche; At falde for sin bedsteven. Det skete for 18-årige Gabriella. En 10 meter tyk mur er nu opstået mellem hende og vennen, Harry. Muren blev dannet den dag, Harry opdagede Gabriellas følelser, og den vokser sig større dag for dag. Nu prøver Gabriella at rive muren ned, men med en uarbejdsom Harry, bliver det umuligt nemt | Baseret på virkelige hændelser.

AA
aa

1. -

 

 

Uanset hvor mange gange hun benægter det, vil hun altid huske enhver detalje, ethvert øjeblik, ethvert minde du efterlod hende. Uanset hvor hårdt hun prøver på at glemme det, vil det altid være der. 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...