Payne´s sister

198534378
Pigen Kaylie Payne på 12 har en dødelig sygdom som hun ikke overlever. Men det værste er hendes halv bror den berømte Liam Payne, vil gør alt for hende. Hun kæmper en brag kamp og kæmper om liv og død. Men hvad sker der når hun er lige ved at give op, men bliver redet af de 5 fantastiske drenge og deres kærester. Får hun noget at leve for igen, eller tager sydommen over og hun bliver nød til at bukke under for smerten. Følg med i Kaylie´s og de andres kamp om at holde liv i den pige som er ligesom en søster.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...