2 worlds

67720
I en verden findes der mennesker og mennesker der har et gen, de er halv dyr og halv mennesker. Sådan er Key og han’s lillebror Alex de er halv kat, det kan godt være et vanskeligt liv en gang i mellem. Key er forelsket i sin bedsteven Jonghyun som er halv hund, Alex er forelsket i sin bedsteven Taemin er en ræv, og deres to andre bedstevenner Minho og Onew er mennesker

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...