Had eller Kærlighed 4 - Speciel Edition

17474431
Der er nu 10 år siden at Justin tog valget, om at slå op med Sally. Justin er blevet 30 og Sally er blevet 29. Justin lever sammen med sin familie på 4, næsten helt lykkelig, men derimod Sally, hun har slet ikke glemt Justin, og det at han er verdens kendt, gør det ikke meget nemmere. Hun ser opdateringer om ham hele tiden, hvilket bare for hende mere ned, selvom der er gået 10 år.
Det er jul og mens Justin tilbringer den med sin familie, tilbringer Sally den alene, da Mafa også har forladt hende. De eneste der rigtig gider hende er hendes familie og Nathan, men hun gider dem ikke.
Følg dem i denne speciel edition af Had eller Kærlighed, for at finde ud af, hvordan Sally og Justin lever i år 2024.

* Burde læse 1,2 og 3 først. *

AA
aa

1. ★ Forord ★

 

 

 

Inden denne historie begynder, vil jeg advare jer.

 

Da dette er en speciel edition, betyder det at det er et oneshot, hvilket vil sige at der kun kommer til at være 1 kapitel i den, men jeg følte lige for at fordi det er jul, så kunne jeg skrive hvordan deres hverdag ser ud i år 2024.

 

Jeg håber i vil kunne lide denne julegave fra mig til jer. <3

 

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...