Tough love (1D) (Sat på Pause)

358311742
Louis og Eleanor er kærester og det har de været i snart tre år. Louis skal i sommerferien over og besøge sin far i England. Det vil sige Louis og Eleanor ikke kan tilbringe deres treårsdag sammen.
Louis kommer til England og møder en fyr. Det er Harry. Men venskabet mellem Harry og Louis tager hurtigt en helt forkert drejning, og pludselig vækkes nogle helt nye følelser i Louis. Gamle minder kommer frem, fra begges side, men hvad sker der da Louis bliver tvunget til at vælge mellem Eleanor og Harry? Hvad gør Harry da et minde fra fortiden dukker frem?

Denne historie er sat på pause, men vil løbene blive rettet. Kapiteler rettet: Kapitel 1 til 9
Vi prøver at ligge flere hints ind omkring Louis følelser for Harry i de rettede kapitler, så vi foreslår dem der allerede er gået igang med historien til at læse kapitlerne igennem igen. Det giver, forhåbentlig, en bedre og mere nuanceret historie.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...