Nights of Changes - serien (1D)

963710943
Denne movella vil give et bedre overblik over vores serie 'Night of Changes' og med tiden vil der også komme nogle behind the scenes, ekstramateriale og andet, der har med serien at gøre. Enjoy :)

AA
aa

1. Nights of Changes

Every second brings

           a fresh beginning

Every hour holds

       a new promise

Every night our dreams

   can bring hope and

Every day is what you

choose to make it.

 

Seriens navn 'Nights of Changes' kommer af, at hovedpersonerne i hver af historierne oplever en helt speciel nat sammen, om det så er deres første møde, en dans under stjernerne eller et romantisk nytårkys - alt kan ske.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...