How can you love me?

1172926
"Langsomt lod jeg mig glide ned ved siden af ham, kælent lod jeg min snude nusse hans pels - Jeg elsker ham. "

Alexa er ikke en helt normal pige, nogen vil kalde hende en varulv - men hun er formskifter.
Hendes floks alfa, har indledt en affære med Aro. Voulturi klanens leder.
Så hvad kan man bruge en hel flok ulve til? Aro vil bruge dem til at tage hævn...


The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...