Atychiphobia [LS]

913164
Da Louis starter på uni, forventer han ikke andet end en hel masse skole arbejde, mange mennsker, og endnu mere skolearbejde. Det tager dog en fuldstændig anden drejning. Da Louis støder ind i den mystiske Harry Styles, bliver hans verden vendt fuldstændig på hovedet. Han står pludselig i situationer, som han måske ikke burde stå i. Han har pludselig en viden, han ikke burde have. Han ved pludselig noget, han ikke burde vide. Han forelsker sig i en, han ikke burde forelske sig i. Men hvordan kan han andet? Når alting alligevel er ved at falde fra hinanden, er det så ikke værd at gå for det?
//SE TRAILEREN TIL HØJRE//

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...