sort

41281313
  • by
  • Rating:
  • Published: 4 May 2014
  • Updated: 15 Jun 2018
  • Status: Complete
Jeg lave den her for at komme ud med noget jeg går og tænker på, det hele er selv skrevet. håber det får dig til at tænke over nogle ting :) <3
hvis det er så har jeg lavet en playliste som hedder sort find den på youtube.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4iE29bJew528c5YiiVF34zjpouG6tnw

AA
aa

1. hvad er mørket

hvad er mørket 

 

 

mørket er døden

mørket er savn 

mørket er sorgen 

mørket er en farve 

mørket er nat 

mørket er vinter 

mørket er en

mørket er månen

mørket er mig 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...