Afraid of Love

84343107185
19-årige Sofia Williams og hendes bedste veninde Emma Dixon er populære YouTubere. Det hele har kørt som smurt for dem, indtil pigernes managere fortæller, at de skal på Tour med de personer de netop ikke kan udstå - nemlig Cameron Dallas og Nash Grier. Farlige forhold opstår mellem Sofia og Cameron, men er de villige til at stå frem for hele verden? Og hvad sker der, når Sofias ekskæreste bliver involveret?
º 2'eren er påbegyndt i samme movellas º

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...