Say something - [LS]

10911718
OBS: Officelt startet 18/9/15.
Teacher/student]
Efter Harry Styles' forældre ikke længere kunne enes, valgte hans mor at tage ham og hans søster med til deres hjem by, Doncaster i South Yorkshire. Her bliver han genforenet med hans gamle bedste venner, Kayla og Liam, som har en masse at fortælle. Nye personligheder træder frem, ikke mindst nye forelskelser. Men hvad sker der når man pludselig falder for den forkerte? Man træffer de forkerte valg, gør de forkerte ting? At man ikke længere kan kende sig selv, eller sine omgivelser. Måske var det forkert fra starten af, men det føltes så rigtigt.

AA
aa

1. Teacher/student - Prolog~

I can't promise you a perfect relationship, but what I can promise you is that as long as we're trying.

I'm staying

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...