Pentaclet

64435113229
  • by
  • Rating:
  • Published: 30 Nov 2013
  • Updated: 30 Nov 2017
  • Status: Complete
Scarlett er en helt almindelig pige på 16. I hvert fald indtil hun flytter til Elentus sammen med sin bror Nathan, hvor mystiske ting begynder at ske. Gyldne øjne der både er kolde og varme, grønne øjne der kan rette op på alt og de tiltagende stemmer der ikke kan tæmmes, er bare noget af det Scarlett skal kæmpe med. Men hvad sker der når Scarlett finder ud af, at hun er mere end bare en pige? Hvem er ham med de gyldne øjne? Og vil Scarlett nogensinde slippe godt fra sine valg?

AA
aa

1. Titel

A World of Magic

Pentaclet

 

Af Stephanie Fjeldsø Fischer

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...