New time traveller 1D

Det her er mit dansk projekt. Jeg vil prøve på at lave en mere detaljeret en senere(har droppet det, fordi jeg ikke har tid og ingen vil læse den), men først når jeg er færdig med 'Memory loss'. Den handler om Larry Stylinson. Harry bliver sendt til fortiden, for at beskytte Louis.

5Likes
3Comments
1026Views
AA

1. Prolog

 

 

 

 

”I was at the wrong place at the wrong time”

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...