The night at the school!

73063
*Kort gyser*
Handler om 2 piger (Amalie og Anna) som er bedste veninder som har lavet et vædemål med nogle fra klassen om de skal sove på skolen og det gør de så uden at havde fået lov hvor det hele ender galt.

AA
aa

1. Min første gyser! :))

 

Min første gyser, spændt på hvad i syntes! :D

 

Her er en lille gyser jeg har skrevet.... Lille og kort...

Er ikke så god til det der med gyser, 

men nu har jeg forsøgt at skrive en gyser.

Og som sagt er jeg ikke god til det med gyser men!

skriv gerne hvad i syntes om den og giv evt. et like?

Hvis i vil xD

Ps. Den er fire kapitler, og i får, et nyt kapitel været aften de næste fire dage ;)

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...