Don't let me go | Harry Styles

798144
Harry Styles er, sammen med sine fire andre bedstevenner, den populæreste på West Wood High. Han har det perfekte liv: hans forældre er rige, han bor i et kæmpe hus, alle ser op til ham, han har hundredevis af venner, aller pigerne elsker- og render efter ham - han er aldrig single. Men på trods af alt dette, føler Harry sig stadig alene. Alt ændrer sig dog da Sophia Miller flytter til skolen. Hun vender op og ned på Harrys hverdag. Problemet er bare, at hun ikke vil have ham.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...