Soulmates

58467
Året er 2045. Når folk passerer de 15 år, kan de på deres håndled se, hvem deres soulmate er. Det kan være nabodrengen/nabopigen, som du er vokset op med eller en komplet fremmed, men du ved en ting med sikkerhed; Personen, hvis navn står på dit håndled, er din soulmate. Der står ikke noget om hvornår du møder personen, men du møder personen inden du dør.

Men der er modstandere. Folk, der ikke vil vide hvem det er der er deres soulmates er. De bliver kaldt "The covers". De går rundt med de her specielle armbånd, som kun kan tages af med en speciel nøgle. Der er mange af dem og de går fra dør til dør og prædiker om hvorfor det er bedst ikke at vide, hvem ens soulmate er.

Ellie er 19 år og er en af "The covers". På trods af hendes eget valg vil hun gerne hjælpe sin højt-elskede storesøster Abby, som er desperat efter at finde sin soulmate.

AA
aa

1. Prolog

"Love is composed of a single soul inhabiting two bodies"

 

 

Liste over "selvopfundne" ord og forklaring, på de selvopfundne ord:

- Cover(s): Modstander gruppen. Folk, der ikke gider vide hvem deres soulmate er og som højst sandsyndlig ignorerer alle tegn hvis de møder deres soulmate. Indtil videre består modstander af ca. 1 mia. mennesker, spredt over hele verden. Ca. 300 mennesker har forladt gruppen efter de mødte deres soulmate. 

- Cover-lovers: Enkelte tilfælde hvor to Covers forlader gruppen og får fjernet deres armbånd, fordi de nærer meget stærke følelser for hinanden. (Mere forklaring følger i selve historien)

- Soulmates: Det navn, der står på dit håndled, når du fylder 15 år er din såkaldte "sjæleven". I det fleste tilfælde bliver din sjæleven også din partner, men det kan også gå hen og være din bedste ven eller være en fra din familie. 

- Alpha/Omega grupperne: Der 24 grupper af covers. De har et navn efter en af de græske bogstaver.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...