Falsehearted. {1D}

Sophie og Sandra er begge 18 år og bor i London. De er bedste veninder og deres venskab er i top. Sandra er kærester med den verdenskendte Harry Styles, fra One Direction, og Sophie bliver hurtigt venner med Harry og resten af One Direction. Et lille kys bliver udvekslet mellem Harry og Sophie, hvilket fører til et hed affære bag Sandras ryg. Hvordan kommer det til at gå? Og hvordan kommer Sandra til at reagere hvis hun finder ud af det? Advarsel: Seksuelle scener og anstødene sprog vil opstå i historien.

10Likes
3Comments
959Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...