The Frozen Planet - He's killing our future

61123
Året er 3014. Menneskenes tidligere hjem, Jorden, er destrueret af menneskene selv. Deres nuværende destination er planeten Alcorzar - en planet lavet af is.

Jex Brooks, en snigmorder, hvis chef har mærket ham permanent med det romerske tal: X (10), placeret på venstre brystkasse. Mærket symboliserer, at han er én i rækken af flere snigmordere.
Han får til opgave at myrde planetens hersker, inden han når at destruere planeten og menneskene.
AA
aa

1. Prolog.

..og nu en vigtig meddelelse…” Jex sad foran tv’et i sin etværelses lejlighed. De trætte gule øjne var gemt bag det brune halvfedtede hår. Snavset på de mørke bukser var mere udbredt end dagen før, og den hvide tshirt var langt fra hvid mere. Revolverens plasmapatroner lå på bordet, imens han sad og pudsede revolveren. Dolkene af skarpslebet titanium lå på et klæde for enden af bordet. Jex’s øjne var rettet mod tv’et. Værten sad og stirrede med et tomt blik ind i kameraet, alt imens hendes falske smil var som klæbet fast til hendes ansigt. Det var falsk, ligesom alt andet i denne verden.

”… Vi advarer mod endnu en kraftig snestorm, værre end gårddagens. Så pas på når i går ud af dørene. Minusgraderne vil nå helt ned på -50.” Stille falmede billedet af værten ud og nyhedernes kendingsmelodi begyndte at spille. Den lille mobil på bordet vibrerede ivrigt i takt med skærmens blink. Jex rakte ud efter mobilen og trykkede vis besked.

Jex Brooks – nummer X.

Du er blevet udvalgt til en mission af chef Kaito.

Hersker Hinn skal udryddes snarest muligt inden han udrydder planeten.

Du har 3 dage – held og lykke.”

Mærket på Jex’s bryst begyndte at svie og lyse op, som altid når han fik en mission. Hurtigt havde Jex fået samlet sine ting sammen og var ude af døren, væk fra den lusede lejlighed. Han tændte lyset i kælderen hvor hans bil holdte parkeret.

Hinn… bered dig på at dø.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...