She's not me!

50320
"Lange slanke gyldne ben. En ægte baywatch babe... Not!"

"Jeg havde det på fornemmelsen. Jeg var ikke hans "eneste-ene". Jeg var bare et nummer i rækken. Jeg skulle have set det komme. Han kommer til at fortryde den måde han har ydmyget mig på".

Aprils verden ramler sammen, da hun finder ud af at hendes elskede mand Conner har en affære. Men Conner er ikke den eneste der gemmer på en hemmelighed.
- Var det et tilfælde, at første gang de mødte hinanden var i retten?


The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...